Yönetmelikler

Yönetmeliklerin Listesi

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik için tıklayınız

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  için tıklayınız

Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik için tıklayınız

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği için tıklayınız

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği için tıklayınız

Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği için tıklayınız

Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Doçentlik Yönetmeliği için tıklayınız

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği için tıklayınız

Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların için tıklayınız

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik için tıklayınız

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği için tıklayınız

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği için tıklayınız

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği için tıklayınız

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği için tıklayınız

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için tıklayınız

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği için tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors