Usul ve Esaslar

Usul ve Esasların Listesi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız

Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız

Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslartıklayınız

Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız

Doçentlik Değerlendirilmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız

Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Desteklenmesi Amacıyla Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız

Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors