Tebliğler

Tebliğ Listesi

Kamu Personeli Genel Tebliği Seri No (2) ye ulaşmak için tıklayınız

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:3) ne ulaşmak için tıklayınız

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6) ne ulaşmak için tıklayınız

5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğine ulaşmak için tıklayınız

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:164) ne ulaşmak için tıklayınız

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:162) ne ulaşmak için tıklayınız

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:161) ne ulaşmak için tıklayınız

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:160) ne ulaşmak için tıklayınız

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:159) ne ulaşmak için tıklayınız

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:158) ne ulaşmak için tıklayınız

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:157) ne ulaşmak için tıklayınız

Üniversiteler Kanunu ve Üniversiteler Personel Kanununu Genel Tebliği (Seri No : 1) ne ulaşmak için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 2) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 3) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 4) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 5) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 6) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 7) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 8) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 9) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 10) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 11) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 12) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 13) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 14) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 15) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 16) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (*)(Seri No : 17) için tıklayınız

Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 18) için tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors