Genel Bilgiler

Sicil Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

Sicil Şube Müdürlüğünün görevi; üniversitemiz personelinin izin ve raporlarının takibi ile istifa, naklen ve emeklilik olarak ayrılış işlemlerinin yürütülmesini ve özlük dosyalarının muhafazası ile birim içi koordinasyonu oluşturarak verimliliği sağlamaktır.


Görev ve Sorumlulukları

 • Üniversitemiz akademik ve idari personelinin özlük dosyalarının incelenmesi ile belgelerin usulüne uygun oluşturulması ve dosyaların muhafazasının sağlanması,
 • Açıktan atanan akademik ve idari personelin SGK e-sistemi tarafından tahsis olunan emeklilik sicil no. ları üzerinden daha önce tahsisi yapılmış olanlara ilişkin takibin sağlanması,
 • Akademik ve idari personel kimlik bilgilerindeki güncellemelerin yapılması,
 • Üniversitemizden çeşitli nedenlerle ayrılan ya da üniversitemize atanan akademik ve idari personelin özlük dosyalarının gönderilmesi ile teslim alınması işlemleri,
 • Üniversitemizden naklen ayrılan akademik ve idari personelin belgelerinin ilgili hükümler uyarınca değerlendirilmesi,
 • Akademik ve idari personelin üniversite kimlik kartları taleplerinin gerçekleştirilmesi,
 • Akademik ve idari personelin E_ Kampus (akıllı kart) taleplerinin gerçekleştirilmesi,
 • Akademik ve idari personelin yıllık (yurtiçi-yurtdışı), mazeret (evlenme, doğum, ölüm), hastalık ve refakat izin sürelerinin ilgili hükümler uyarınca incelenerek değerlendirilmesi,
 • 657 sayılı Kanun'un 6111 sayılı Kanun'la değişik 37.ve 64.maddesi uyarınca son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan idari personelin bir kademe ilerlemesinin sağlanması,
 • Emeklilik, vefat, istifa ve diğer nedenlerle ayrılan akademik ve idari personele pasaport taleplerinde kullanılmak üzere görev belgesi ile halen görevde bulunanlar için talep etmeleri halinde görev ve hizmet belgesi düzenlenmesi,
 • İlgili hükümler uyarınca disiplin soruşturması açılan ve sonucunda disiplin cezası ile tayin edilen akademik ve idari personelin işlem sürecini takip etmek ve DPB ve YÖKSİS veri tabanlarında kayıtları gerçekleştirmek,
 • 5434 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca emeklilik talebinde bulunan akademik ve idari personelin durumlarının değerlendirilmesi ile emeklilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • 3628 sayılı Kanun uyarınca sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda akademik ve idari personele mal bildirim beyannamesinin doldurulmasının sağlanması,
 • Üniversitemiz akademik kadro ilanları üzerine profesör ve doçent kadrolarına başvuran adayların bilimsel eser dosyalarının jüri üyelerine gönderilmesi işlemlerinin yapılması,
 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doçentlik eser inceleme ve sözlü sınavı jürilerinde görevlendirilen üniversitemiz öğretim üyelerine tebliğlerin yapılması ile takibinin sağlanması,
 • Emeklilik, vefat ya da istifa eden veya diğer nedenlerle kadro ile ilişiği kesilen personelin arşiv dosyalarının düzenlenmesi ile lgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişiklikleri takip - kayıt etmek ve Amirlerin vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesidir.

Ekibimiz  
Adı Soyadı Sevil ÇELİKKOL
ÜnvanıŞube Müdürü
GöreviSicil Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 74
E-Postasevil.celikkol@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSeda Dönder URKAYA
UnvanŞef
GörevTüm Akademik ve İdari personelin sicil işlemlerinin kontrol ve takibi.
Telefon(+90 262) 303 11 54
E-Postaseda.donder@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıFulya ÇOBAN
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği İşlemleri, Profesör ve Doçent Kadro Atamalarında Jüri Üyelerine Tebliğ İşlemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, İlişik Kesme ve HİTAP İşlemleri ile Yurtdışı Çıkış İznine İlişkin İşlemler.
Telefon(+90 262) 303 11 65
E-Postafulya.coban@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıAyla BABACAN
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği İşlemleri, Profesör ve Doçent Kadro Atamalarında Jüri Üyelerine Tebliğ İşlemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, İlişik Kesme ve HİTAP İşlemleri ile Yurtdışı Çıkış İznine İlişkin İşlemler.
Telefon(+90 262) 303 11 64
E-Postaayla.babacan@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıŞengül AYAR
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviKimlik Kartlarının Basımı ve E-Kampüs Kartlarının Veri Girişleri İşlemleri ile Kimlik Bilgileri Güncellemeleri ve İlişik Kesme İşlemleri ile Özlük Dosyası Teslim Alma -Teslim Etme İşlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 64
E-Postasengül.ayar@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıDerya AKSU
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği İşlemleri, Profesör ve Doçent Kadro Atamalarında Jüri Üyelerine Tebliğ İşlemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, İlişik Kesme ve HİTAP İşlemleri ile Yurtdışı Çıkış İznine İlişkin İşlemler.
Telefon(+90 262) 303 11 65
E-Postaderya.aksu@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıErsin AYDIN
ÜnvanıMemur
GöreviYıllık İzin Formları ile Sağlık Raporlarının Veri Girişleri ve Dosyalama Sistemine Göre Belgelerin Tanzimi ile Görev Belgesi Düzenlenmesi ve İlişik Kesme İşlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 62
E-Postaersin.aydin@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors