Kurumsal Politikalarımız

Akademik Politikalarımız

-Akademik kadroların çağın gereklerini en üst düzeyde yansıtacak şekilde yetiştirilmesi için üniversitenin yetki ve sorumluluk alanına giren tüm düzenlemeleri yapmak..

-Akademisyenler arası görevdeşlik doğuracak çalışmalara öncülük etmek.

-Akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasına imkân hazırlamak..İdari Politikalarımız

-Üniversitenin yönetim kademelerinde bulunanları, modern bir yöneticide bulunması gereken bilgilerle donatmak. Bunun gerçekleşebilmesi için yönetici geliştirme programları düzenlemek.

-Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak.

-Yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak değerlendirmeler yapmak. Eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek.

-Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak

-Yönetsel kadro değişimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için, bilgi ve deneyimin aktarılmasını sistemleştirmek.

-İnsan kaynakları çalışmalarını norm kadro esaslarına göre yürütmek.

-Üniversite hakkında ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgileri sistemleştirmek (yönetim bilgi sistemini etkin bir şekilde hizmete hazır tutmak).


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors