İç Kontrol Standartları ve Anketler

İç Kontrol Standarları

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2019 Yılı Faaliyet Raporu

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2017 Yılı Faaliyet Raporu

2016 Yılı Faaliyet Raporu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

İç Kontrol Sistemi Soru Formu

Aylık İş Planı

Hizmet Standartları

İdari Personel Ödül Yönergesi

Risk Kontrol Matrisi

Hassas Görevler

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme

İkiz Görevlendirme Formu


Anketler


Üniversite Genel Memnuniyet Anketleri

Üniversite Genel Memnuniyet Anketleri her yıl aralık ayının üçüncü haftasında elektronik ortamda yayınlanarak tüm personele iletilir ve sistemde ocak ayının ilk haftasına kadar tutularak anketlerin personelimiz tarafından doldurulması beklenir. Anket sonuçları Ocak ayının ikinci haftası değerlendirilerek sayfamızda yayımlanır.

2021 yılı - Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi
2020 yılı - Akademik Personel Memnuniyet Anketi
2020 yılı - İdari Personel Memnuniyet Anketi

2019 yılı - Akademik Personel Memnuniyet Anketi
2019 yılı - İdari Personel Memnuniyet Anketi


Personel Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketleri

Temmuz_Agustos_Eylul_2021-Memnuniyet Anketi

Nisan-Mayıs-Haziran 2021-Memnuniyet Anketi

Ocak-Şubat-Mart 2021-Memnuniyet Anketi

Ekim-Kasım-Aralık 2020-Memnuniyet Anketi

Temmuz-Ağustos-Eylül 2020-Memnuniyet Anketi

Nisan-Mayıs-Haziran 2020-Memnuniyet Anketi

Ocak-Şubat-Mart 2020-Memnuniyet Anketi

Ekim-Kasım-Aralık 2019-Memnuniyet Anketi

Temmuz-Ağustos-Eylül 2019-Memnuniyet Anketi

Nisan-Mayıs-Haziran 2019-Memnuniyet Anketi

Ocak-Şubat-Mart 2019-Memnuniyet Anketi

Ekim-Kasım-Aralık 2018-Memnuniyet Anketi

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018-Memnuniyet Anketi

Nisan-Mayıs-Haziran 2018-Memnuniyet Anketi

Ocak-Şubat-Mart 2018-Memnuniyet Anketi

Ekim-Kasım-Aralık 2017-Memnuniyet Anketi

Temmuz-Ağustos-Eylül 2017-Memnuniyet Anketi

Ocak-Şubat-Mart 2017-Memnuniyet Anketi

Eylül 2016-Memnuniyet Anketi

Haziran 2016-Memnuniyet Anketi

Mart 2016-Memnuniyet Anketi


Personel Daire Başkanlığından Hizmet Alanlar Memnuniyet Anketi

Personel Daire Başkanlığından Hizmet Alanlar İçin Memnuniyet Anketi Örneği

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors