İç Kontrol Standartları ve Anketler

İç Kontrol Standarları

2016 Yılı Faaliyet Raporu

İç Kontrol standartları Eylem Planı

İç Kontrol Sitemi Soru Formu

Aylık İş Planı

Hizmet Standartları

İdari Personel Ödül Yönergesi

Risk Kontrol Matrisi

Hassas Görevler

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme

İkiz Görevlendirme Formu


Anketler

Ocak-Şubat-Mart 2017-Memnuniyet Anketi

Eylül 2016-Memnuniyet Anketi

Haziran 2016-Memnuniyet Anketi

Mart 2016-Memnuniyet Anketi


Personel Daire Başkanlığından Hizmet Alanlar Memnuniyet Anketi

Personel Daire Başkanlığından Hizmet Alanlar İçin Memnuniyet Anketi Örneği

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors