Personelimiz

Daire Bakanl  
Ad SoyadSemra AYEK
nvanDaire Bakan
GreviPersonel Daire Bakan
Telefon0 262 303 11 51
E-Postasemra.aycicek@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadSeher SEZGL
Unvan Bilgisayar letmeni
GrevDaire Bakan Sekreteri
Telefon(+90 262) 303 11 52
E-Postaseher.sezgul@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadHatice YKSEL BALTA
UnvanBilgisayar letmeni
Grev Akademik Kadro lemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 85
E-Postahatice.yuksel@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadCanan TEMZER
UnvanProgramc
Grev Personel Otomasyon Sistemi, Personel Web Sayfas, Akll Kart Program.
Telefon(+90 262) 303 11 67
E-Postacanan.temizer@kocaeli.edu.tr

Akademik Personel ube Mdrl  
Ad SoyadHacer APAYDIN TOKGZ
nvanube Mdr
GreviAkademik Personel ube Mdrl
Telefon(+90 262) 303 11 51
E-Postahacer@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadBelgin TRYAK
Unvanef
GrevTm Akademik personelin zlk ilemlerinin kontrol ve takibi.
Telefon(+90 262) 303 11 61
E-Postabelgin.tiryaki@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyad Sedat BACI
UnvanBilgisayar letmeni
GrevProfesr unvanl retim elemanlarnn tm zlk ilemleri,
Tm akademik personelin sendika ilemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postasedat.bagci@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadTamgl LGN YILMAZ
UnvanBilgisayar letmeni
Grevniversitemizde grev yapan Doktor retim yesi nvanndaki personelin zlk haklarnn yrtlmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postatamgul.ilgun@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadYunis TOSUN
UnvanMemur
Grev Tp ve Di Hekimliinde Uzmanlk ve Tpta Yan Dal Uzmanlk Aratrma Grevlilerinin tm zlk ilemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postayunis.tosun@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadule KORKMAZ
UnvanMemur
Grev retim Grevlisi unvanl retim elemanlarnn tm zlk ilemlerinin yrtlmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 1159
E-Postasule.uyanik@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadNuray elik AIK
UnvanMemur
GrevDoent unvanl retim elemanlarnn tm zlk ilemleri,YP'li Aratrma grevlilerinin tm zlk ilemleri,
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postanuray.celik@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadSddka GCEC
UnvanMemur
Grevniversitemizde grev yapan Doktor retim yesi ve Doent nvanndaki personelin 39. madde kapsamndaki grevlendirmeleri.
Telefon(+90 262) 303 11 61
E-Postasiddika.goceci@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadSerkan AKGL
UnvanMemur
Grev niversitemiz akademik personelinin 37. ve 38. md. Grevlendirmeleri iler 40/a, 40/b, 40/c ders/danmanlk hizmetlerinin yrtlmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postaserkan.akgul@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadEbru GZEL
UnvanMemur
GrevYabanc uyruklu retim grevlilerinin tm zlk ilemleri ile Akademik Personel nsan Kaynaklar lemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 60
E-Postaguzel.ebru@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadahan BAARAN
UnvanMemur
GrevAratrma Grevlileri ile mecburi hizmet ykmls retim yardmclarnn tm zlk ilemleri ile 2547 SK 50/d ve 33.madde Aratrma Grevlilerinin tm zlk ilemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 60
E-Postasahan.basaran@kocaeli.edu.tr

dari Personel ube Mdrl  
Ad Soyadidem KK
nvanube Mdr
Grevidari Personel ube Mdrl
Telefon(+90 262) 303 11 53
E-Postacigdem.sahin@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadEmine ALAR
Unvandari Bro - Bilgisayar letmeni
Grev657 SK kapsamnda grev yapmakta olan tm idari personelin zlk haklarnn yrtlmesi ile DPB ile ilgili tm ilemlerin ve dari Kadro lemlerinin yrtlmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 70
E-Postaemine.alar@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyad Figen VERAL
Unvandari Bro - Memur
Grev657 SK kapsamnda grev yapmakta olan tm idari personel ile Szlemeli Personelin zlk haklarnn yrtlmesi ile tm idari personelin sendika ilemleri hizmetlerinin yrtlmesi.
Telefon0 262 303 11 72
E-Postafigen.veral@kocaeli.edu.tr
AdSoyadArzu YAMAK
Unvandari Bro - Bilgisayar letmeni
Grev 657 SK kapsamnda grev yapmakta olan tm idari personelin zlk haklarnn yrtlmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 71
E-Postaarzu.yamak@kocaeli.edu.tr
AdSoyadule EFE
Unvandari Bro - Bilgisayar letmeni
Grev 657 SK kapsamnda grev yapmakta olan tm idari personelin zlk haklarnn yrtlmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 72
E-Postasule.efe@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadZafer DOLGUN
UnvanMuhasebe Birimi - ef
Grev Dairemize ait telefon faturalarnn denmesi, satn alma ilerinin takibi, tedarik srecinin yrtlmesi ve tm tahakkuk ettirilen demelerin kontrol edilmesi.
Telefon0 262 303 11 84
E-Postazafer.dolgun@kocaeli.edu.tr
AdSoyadHseyin AKMAN
UnvanMuhasebe Birimi - Bilgisayar letmeni
Grev Rektrle bal Dier Blmler, Dier Merkezler ve Personel Daire Bakalnda bulunan akademik ve idari personel ile onlara ait tm yolluk ilerinin yaplmas ve bunlardan gerekli kesinti ilemlerin bildirilmesi, Personel Daire Bakanlna ait ayniyat ilerinin takip edilerek sisteme girilmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 79
E-Postahuseyin.akman@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadAhmet Erkan BOLAT
UnvanMuhasebe Birimi - Bilgisayar letmeni
Grev Rektrle bal Genel Sekreterlik, Denetim Birimi ve Dier Merkezlerde bulunan akademik ve idari personel ile stajyer renciler ve 33.madde ile yurtdna giden retim grevlilerin btn deme ilemlerinin yaplmas ve sonrasnda gerekli kesinti bildirimlerin yaplmas.
Telefon0 262 303 11 76
E-Postaahmet.erkan@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadbrahim BAYER
UnvanEvrak Birimi - Veri Haz. Kont. l.
Grev
Telefon0 262 303 11 75
E-Postaibrahim.bayer@kocaeli.edu.tr
AdSoyad Mustafa NALBANTOLU
UnvanEvrak Birimi - Memur
Grev
Telefon(+90 262) 303 11 75
E-Postamustafa.nalbantoglu@kocaeli.edu.tr

Sicil ube Mdrl  
Ad Soyad Sevil ELKKOL
nvanube Mdr
GreviSicil ube Mdrl
Telefon(+90 262) 303 11 74
E-Postasevil.celikkol@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyadSeda Dnder URKAYA
Unvanef
GrevTm Akademik ve dari personelin sicil ilemlerinin kontrol ve takibi.
Telefon(+90 262) 303 11 54
E-Postaseda.donder@kocaeli.edu.tr


  
Ad SoyadFulya OBAN
nvanBilgisayar letmeni
GreviAK Doentlik Jri yelii lemleri, Profesr ve Doent Kadro Atamalarnda Jri yelerine Tebli lemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, liik Kesme ve HTAP lemleri ile Yurtd k znine likin lemler.
Telefon(+90 262) 303 11 65
E-Postafulya.coban@kocaeli.edu.tr


  
Ad SoyadAyla BABACAN
nvanBilgisayar letmeni
GreviAK Doentlik Jri yelii lemleri, Profesr ve Doent Kadro Atamalarnda Jri yelerine Tebli lemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, liik Kesme ve HTAP lemleri ile Yurtd k znine likin lemler.
Telefon(+90 262) 303 11 64
E-Postaayla.babacan@kocaeli.edu.tr


  
Ad Soyadengl AYAR
nvanBilgisayar letmeni
GreviKimlik Kartlarnn Basm ve E-Kamps Kartlarnn Veri Girileri lemleri ile Kimlik Bilgileri Gncellemeleri ve liik Kesme lemleri ile zlk Dosyas Teslim Alma -Teslim Etme lemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 64
E-Postasengl.ayar@kocaeli.edu.tr


  
Ad SoyadDerya AKSU
nvanBilgisayar letmeni
GreviAK Doentlik Jri yelii lemleri, Profesr ve Doent Kadro Atamalarnda Jri yelerine Tebli lemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, liik Kesme ve HTAP lemleri ile Yurtd k znine likin lemler.
Telefon(+90 262) 303 11 65
E-Postaderya.aksu@kocaeli.edu.tr


  
Ad SoyadErsin AYDIN
nvanMemur
GreviYllk zin Formlar ile Salk Raporlarnn Veri Girileri ve Dosyalama Sistemine Gre Belgelerin Tanzimi ile Grev Belgesi Dzenlenmesi ve liik Kesme lemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 62
E-Postaersin.aydin@kocaeli.edu.tr

Hizmet i Eitim ube Mdrl  
Ad SoyadHacer APAYDIN TOKGZ
nvanube Mdr
GreviHizmet i Eitim ube Mdrl
Telefon(+90 262) 303 11 51
E-Postahacer@kocaeli.edu.tr


  
AdSoyad Hsn TEMKNER
Unvan ef
Grevniversitemiz bnyesinde istihdam edilmi igcnn meslee uyum ve mesleki geliiminin salanmas amacyla personelin hizmet ii eitiminin planlanmas ve ilgili birimlerle koordinasyon salanmas eitimlerin dzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postahusnu.temkiner@kocae li.edu.tr


  
Ad SoyadDilek TAPINAR
nvanBilgisayar letmeni
Greviniversitemiz bnyesinde istihdam edilmi igcnn meslee uyum ve mesleki geliiminin salanmas amacyla personelin hizmet ii eitiminin planlanmas ve ilgili birimlerle koordinasyon salanmas eitimlerin dzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postadilek.taspinar@kocaeli.edu.tr


  
Ad SoyadSaide SEZEN
nvanBilgisayar letmeni
Greviniversitemiz bnyesinde istihdam edilmi igcnn meslee uyum ve mesleki geliiminin salanmas amacyla personelin hizmet ii eitiminin planlanmas ve ilgili birimlerle koordinasyon salanmas eitimlerin dzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postasaide.sezen@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors