Personelimiz

Daire Başkanlığı  
Adı SoyadıSemra AYÇİÇEK
ÜnvanıDaire Başkanı
GöreviPersonel Daire Başkanı
Telefon0 262 303 11 51
E-Postasemra.aycicek@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSeher SEZGÜL
Unvan Bilgisayar İşletmeni
GörevDaire Başkanı Sekreteri
Telefon(+90 262) 303 11 52
E-Postaseher.sezgul@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıHatice YÜKSEL BALTAŞ
UnvanBilgisayar İşletmeni
Görev Akademik Kadro İşlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 85
E-Postahatice.yuksel@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıCanan TEMİZER
UnvanProgramcı
Görev Personel Otomasyon Sistemi, Personel Web Sayfası, Akıllı Kart Programı.
Telefon(+90 262) 303 11 67
E-Postacanan.temizer@kocaeli.edu.tr

Akademik Personel Şube Müdürlüğü  
Adı SoyadıHacer APAYDIN TOKGÖZ
ÜnvanıŞube Müdürü
GöreviAkademik Personel Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 51
E-Postahacer@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıBelgin TİRYAKİ
UnvanŞef
GörevTüm Akademik personelin özlük işlemlerinin kontrol ve takibi.
Telefon(+90 262) 303 11 61
E-Postabelgin.tiryaki@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadı Sedat BAĞCI
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevProfesör unvanlı öğretim elemanlarının tüm özlük işlemleri,
Tüm akademik personelin sendika işlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postasedat.bagci@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıTamgül İLGÜN YILMAZ
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevÜniversitemizde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi ünvanındaki personelin özlük haklarının yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postatamgul.ilgun@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıYunis TOSUN
UnvanMemur
Görev Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Araştırma Görevlilerinin tüm özlük işlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postayunis.tosun@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıŞule KORKMAZ
UnvanMemur
Görev Öğretim Görevlisi unvanlı öğretim elemanlarının tüm özlük işlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 1159
E-Postasule.uyanik@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıNuray Çelik AÇIK
UnvanMemur
GörevDoçent unvanlı öğretim elemanlarının tüm özlük işlemleri,ÖYP'li Araştırma görevlilerinin tüm özlük işlemleri,
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postanuray.celik@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSıddıka GÖCECİ
UnvanMemur
GörevÜniversitemizde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent ünvanındaki personelin 39. madde kapsamındaki görevlendirmeleri.
Telefon(+90 262) 303 11 61
E-Postasiddika.goceci@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSerkan AKGÜL
UnvanMemur
Görev Üniversitemiz akademik personelinin 37. ve 38. md. Görevlendirmeleri iler 40/a, 40/b, 40/c ders/danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postaserkan.akgul@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıEbru GÜZEL
UnvanMemur
GörevYabancı uyruklu öğretim görevlilerinin tüm özlük işlemleri ile Akademik Personel İnsan Kaynakları İşlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 60
E-Postaguzel.ebru@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıŞahan BAŞARAN
UnvanMemur
GörevAraştırma Görevlileri ile mecburi hizmet yükümlüsü öğretim yardımcılarının tüm özlük işlemleri ile 2547 SK 50/d ve 33.madde Araştırma Görevlilerinin tüm özlük işlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 60
E-Postasahan.basaran@kocaeli.edu.tr

İdari Personel Şube Müdürlüğü  
Adı SoyadıÇiğdem KÜÇÜK
ÜnvanıŞube Müdürü
Göreviİdari Personel Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 53
E-Postacigdem.sahin@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıEmine ALAR
Unvanİdari Büro - Bilgisayar İşletmeni
Görev657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personelin özlük haklarının yürütülmesi ile DPB ile ilgili tüm işlemlerin ve İdari Kadro İşlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 70
E-Postaemine.alar@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadı Figen VERAL
Unvanİdari Büro - Memur
Görev657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personel ile Sözleşmeli Personelin özlük haklarının yürütülmesi ile tüm idari personelin sendika işlemleri hizmetlerinin yürütülmesi.
Telefon0 262 303 11 72
E-Postafigen.veral@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıArzu YAMAK
Unvanİdari Büro - Bilgisayar İşletmeni
Görev 657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personelin özlük haklarının yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 71
E-Postaarzu.yamak@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıŞule EFE
Unvanİdari Büro - Bilgisayar İşletmeni
Görev 657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personelin özlük haklarının yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 72
E-Postasule.efe@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıZafer DOLGUN
UnvanMuhasebe Birimi - Şef
Görev Dairemize ait telefon faturalarının ödenmesi, satın alma işlerinin takibi, tedarik sürecinin yürütülmesi ve tüm tahakkuk ettirilen ödemelerin kontrol edilmesi.
Telefon0 262 303 11 84
E-Postazafer.dolgun@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıHüseyin AKMAN
UnvanMuhasebe Birimi - Bilgisayar İşletmeni
Görev Rektörlüğe bağlı Diğer Bölümler, Diğer Merkezler ve Personel Daire Başkalığında bulunan akademik ve idari personel ile onlara ait tüm yolluk işlerinin yapılması ve bunlardan gerekli kesinti işlemlerin bildirilmesi, Personel Daire Başkanlığına ait ayniyat işlerinin takip edilerek sisteme girilmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 79
E-Postahuseyin.akman@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıAhmet Erkan BOLAT
UnvanMuhasebe Birimi - Bilgisayar İşletmeni
Görev Rektörlüğe bağlı Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi ve Diğer Merkezlerde bulunan akademik ve idari personel ile stajyer öğrenciler ve 33.madde ile yurtdışına giden öğretim görevlilerin bütün ödeme işlemlerinin yapılması ve sonrasında gerekli kesinti bildirimlerin yapılması.
Telefon0 262 303 11 76
E-Postaahmet.erkan@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıİbrahim BAYER
UnvanEvrak Birimi - Veri Haz. Kont. İşl.
Görev
Telefon0 262 303 11 75
E-Postaibrahim.bayer@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadı Mustafa NALBANTOĞLU
UnvanEvrak Birimi - Memur
Görev
Telefon(+90 262) 303 11 75
E-Postamustafa.nalbantoglu@kocaeli.edu.tr

Sicil Şube Müdürlüğü  
Adı Soyadı Sevil ÇELİKKOL
ÜnvanıŞube Müdürü
GöreviSicil Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 74
E-Postasevil.celikkol@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSeda Dönder URKAYA
UnvanŞef
GörevÜniversite PersonelininDisiplin, EmeklilikDurumlarının İncelenmesi, Hizmet ve Görev Belgelerinin Düzenlenmesi ile ÜAK ve Kadro Atamaları Jüri Üyeliği Görevlendirmeleri, Özlük Dosyalarının Teslim Alınması ve Gönderilmesi ile İşlemlerin İlgili Mevzuat DahilindeKontrol ve Takibi ve KAYSİS, DPB, YÖKSİS, HİTAP Ortak Veri Tabanı İşlemlerinin İzlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 54
E-Postaseda.donder@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıFulya ÇOBAN
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği Görevlendirmeleri ile Profesör ve Doçent Kadro Atamalarında Jüri Üyelerine Tebliğ İşlemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, İlişik Kesme ve Özlük Dosyası Teslim Alma -Teslim Etme İşlemleri ile KAYSİS, DPB, YÖKSİS ve HİTAP Ortak Veri Tabanı İşlemleri .
Telefon(+90 262) 303 11 65
E-Postafulya.coban@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıAyla BABACAN
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği Görevlendirmeleri ile, Profesör ve Doçent Kadro Atamalarında Jüri Üyelerine Tebliğ İşlemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, İlişik Kesme ve Özlük Dosyası Teslim Alma -Teslim Etme İşlemleri ile DPB, YÖKSİS ve HİTAP Ortak Veri Tabanı İşlemleri .
Telefon(+90 262) 303 11 64
E-Postaayla.babacan@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıŞengül AYAR
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviKimlik Kartlarının Basımı ve E-Kampüs Kartlarının Veri Girişleri İşlemleri ile Kimlik Bilgileri Güncellemeleri ve İlişik Kesme İşlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 64
E-Postasengül.ayar@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıDerya AKSU
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği Görevlendirmeleri ile, Profesör ve Doçent Kadro Atamalarında Jüri Üyelerine Tebliğ İşlemleri, Hizmet Belgesi, Disiplin, Emeklilik, İlişik Kesme veÖzlük Dosyası Teslim Alma -Teslim Etme İşlemleri ile DPB, YÖKSİS ve HİTAP Ortak Veri Tabanı İşlemleri .
Telefon(+90 262) 303 11 65
E-Postaderya.aksu@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıErsin AYDIN
ÜnvanıMemur
Göreviİzin Formları ile Sağlık Raporlarının Veri Girişleri ve Dosyalama Sistemine Göre Belgelerin Tanzimi ile Hizmet ve Görev Belgesi Düzenlenmesi ve Özlük Dosyası Teslim Alma -Teslim Etme İşlemleri ile İlişik Kesme işlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 62
E-Postaersin.aydin@kocaeli.edu.tr

Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü  
Adı SoyadıHacer APAYDIN TOKGÖZ
ÜnvanıŞube Müdürü
GöreviHizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 51
E-Postahacer@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadı Hüsnü TEMKİNER
Unvan Şef
GörevÜniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiş işgücünün mesleğe uyum ve mesleki gelişiminin sağlanması amacıyla personelin hizmet içi eğitiminin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması eğitimlerin düzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postahusnu.temkiner@kocae li.edu.tr


  
Adı SoyadıDilek TAŞPINAR
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiş işgücünün mesleğe uyum ve mesleki gelişiminin sağlanması amacıyla personelin hizmet içi eğitiminin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması eğitimlerin düzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postadilek.taspinar@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıSaide SEZEN
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiş işgücünün mesleğe uyum ve mesleki gelişiminin sağlanması amacıyla personelin hizmet içi eğitiminin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması eğitimlerin düzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postasaide.sezen@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors