PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE SÜREÇLERİ

Birim Kalite Süreçleri

Üniversitemizin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, Üniversitemiz Senatosu'nun 2/7/2018 tarihli ve 2018/8 nolu toplantısında alınan 23 sıra sayılı kararI gereği kurulan Kalite biriminin çalışmaları doğrultusunda idari birimlerde hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kalite geliştirme sistemini kurmak, performans göstergelerini tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları yürütmek üzere;

Birimimizde kurulan kaliteye yönelik ekipler ve çalışmalar aşağıda yer almaktadır.Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Temsilcisi

Birim Kalite Elçisi

İş Akış Süreçleri

İç Kontrol Standartları ve Memnuniyet Anketleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors