Süreçler

İş Akış Süreçleri

2547 S.K. 31. Madde Görevlendirmeleri

1416 S.K. Uyarınca Yapılan Atamalar

2547 S.K. 38. Madde Görevlendirmeleri

2547 S.K. 39. Madde Görevlendirmeleri

2547 S.K. 40-d Maddesi Görevlendirmeleri( İl dışından Üniversitemize gelen talepler)

2547 S.K. 40-d Maddesi Görevlendirmeleri( Üniversitemizden il dışına gönderilen talepler)

Akademik Personel Bilirkişi Görevlendirmeleri

2547 S.K. 37. Madde Görevlendirmeleri

2547 S.K. 40-a Maddesi Görevlendirmeleri (Üniversite İçi)

2547 S.K. 40-a Maddesi Görevlendirmeleri( Kurumdışı Gelen)

2547 S.K. 40-a Maddesi Görevlendirmeleri( Kurumdışı Giden)

2547 S.K. 40-b Maddesi Görevlendirmeleri ( Giden Personel İçin)

2547 S.K. 40-b Maddesi Görevlendirmeleri (Gelen Personel İçin)

2547 S.K. 40-c Maddesi Görevlendirmeleri

Akademik Personel Borçlanma İşlemleri

Akademik Personel İntibak İşlemleri

Akademik Personel Sendika Üyelik İşlemleri

Akademik Personel Ücretsiz İzin İşlemleri

Araştırma Görevlisi Atanma Süreci

Dr.Öğr.Üyesi Kadrolarına Atama Süreci

Öğretim Görevlisi Atanma Süreci

Profesör ve Doçent Kadrolarına Atama İşlemleri

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Ataması

Açıktan ve Yeniden Atama İşlemleri

Bilgi Edinme İşlemleri

Engelli Personel Atama Süreci

Kadro Derece Değişikliği

KPSS ve Engelli KPSS sınav sonucu atama işlemleri

Memuriyetten Çekilme İstifa

Refakat İzni İşlemleri Süreci

Sendika İşlemleri Süreci

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme (2828) Kanunu Atamaları Süreci

Sözleşmeli Personel Alımı

Terfi İşlemeleri Süreci(Üst Öğrenim İntibakı)

Terfi İşlemleri Süreci(SSK İntibakı)

Terörle Mücadele Kanunu Uyarınca Atama Süreci

657 Sayılı Kanunun Ek 8.maddesi Uyarınca Geçici Görevlendirme

İdari Personel Ücretsiz İzin İşlemleri

Brifing Raporlama Süreci

Giyim Yardımı İşlemleri

Görevde Yükselme Sınavı

Görevlendirme

İdari Faaliyet Raporu

İdari Personel Naklen Atanma (Giden)

Naklen Atanma(Gelen)

Pasaport İşlemleri Süreci

Performans Değerlendirme ve İzleme Raporu Süreci

(Sekiz) Yıl Disiplin Cezası Almayan İdari Personelin 657 SK.37. ve 64 MD.Terfi İşlemleri

Bilgi Edinme

Disiplin Cezası Verilen Personele İlişkin İşlemler

Disiplin Cezası Verilen Personelin Cezasının Silinmesi İşlemleri

Disiplin Soruşturmasında Soruşturmacıya Bilgi Verilmesi

Hukuk Müşavirliğine Soruşturma İle İlgili bilgi ve Belge Gönderimi

İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri

Malulen Emeklilik İşlemleri

Açıktan Emeklilik İşlemleri

Hizmet Belgesi, Görev Belgesi ve İlgili Makama Belgesinin Düzenlenmesi

İdari Personelin 7 (yedi) Günü Aşan Sağlık Raporlarıyla İlgili İşlemleri

İstirahat (Sağlık) Raporlarıyla İlgili İşlemleri

Mal Beyanı Bildirimi İşlemleri

Özlük Dosya Gönderme İşlemleri

Özlük Dosya Teslim Alma İşlemleri

Personel Kimlik – Kampüs İşlemleri

Personelin Yıllık İzin İşlemleri

Vefat Varisleri Emeklilik İşlemleri

Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors