Genel Bilgiler

İdari Personel Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

İdari Personel Şefliği ,tayin ve özlük işlemleri ile görevlendirmelerin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektir.


Görev ve Sorumlulukları

 • İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması,
 • Açıktan veya naklen atama işlemlerinin yapılması,Naklen atanacak idari personel için kurumlarından muvafakat istenmesi, özürlü personel alımları, 3713 sayılı kanun uyarınca Terörle mücadele sonucu şehit ve gazi yakınlarının işe alımları, 3413 sayılı SHÇEK Kanunu uyarınca korunmaya muhtaç çocukların işe alımları ile sözleşmeli personel ve geçici işçi pozisyonunda çalışan personelin işe alınma işlemlerinin,
 • Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılarak göreve başlayan idari personelin bilgi girişlerinin yapılması,
 • Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı, YÖK Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarının ve işlemlerin hazırlanması ve gönderilmesi;
 • Her üç ayda bir kurum kadrolarının dolu, boş saklı ve serbest kadro durumları ile naklen tayin gelen ve çeşitli nedenlerle kurumumuzdan ayrılan personelin kadro durumlarının Devlet Personel Başkanlığının e-uygulama bölümünden web ortamında veri girişlerinin yapılarak Devlet Personel Başkanlığına ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi,
 • Bütçe Kanununa göre her üç ayda bir dolu, boş, saklı ve serbest kadro durumları ile naklen tayin gelen ve çeşitli nedenlerle kurumuzdan ayrılan personelin kadro durumlarının Maliye Bakanlığı e-bütçe uygulaması ile web ortamında veri girişlerinin yapılarak Maliye Bakanlığına bildirilmesi,
 • Her üç ayda engelli ve hükümlü personel istihdam durumunun bildirilmesi,
 • Sözleşmeli personel ve geçici işçi çalıştırılması ile ilgili vize işlemlerinin takip edilmesi,
 •    Sözleşmeli Personel İşe Başvuru Formu; (Formu İndir)

 • Açıktan, naklen atanan veya ücretsiz izin dönüşü göreve başlayan idari personelin Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgeleri ile çeşitli nedenlerle kurumumuzdan ayrılan idari personelin Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi,
 • Tüm idari personel bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu e-Hizmet Takip Proje uygulaması bölümünden (HİTAP) düzenli olarak veri girişinin yapılması, Askere sevk, tehir ve askerlik sonrası işe başlama işlemlerinin yapılması,
 • Askere sevk, tehir ve askerlik sonrası işe başlama işlemlerinin yapılması,
 • 657 sayılı Yasaya ve 2547 sayılı Yasanın 13/b maddesine tabi görevlendirmelerin yapılması,
 • Personel terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi,
 • Her mali yıl başında yan ödeme cetvellerinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Rektörlük Makamına onaylatılarak gelen yanödeme cetvellerinin birimlere gönderilmesi.
 • İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi,
 • İdari personel giyim listelerini hazırlayarak ilgili birime gönderilmesi,
 • Yeni işe başlayıp asaleti tasdik olan idari personele yemin belgesi imzalatılması,
 • İdari personelin askerlik borçlanma işlemlerinin yapılması,
 • İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi,
 • İdari personelin ücretsiz izinli olarak geçen sürelerinin fiili hizmetten sayılması işlemlerinin yapılması,
 • Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması,
 • Sözleşmeli personelin her yıl hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,
 • 5682 sayılı Pasaport Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, hizmet ya da yeşil (hususi) pasaport talebinde bulunanların ilgili işlemlerinin gerçekleşmesi,

Ekibimiz  
Adı SoyadıÇiğdem KÜÇÜK
ÜnvanıŞube Müdürü
Göreviİdari Personel Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 57
E-Postacigdem.sahin@kocaeli.edu.tr
İdari Personel Şefliği


  
AdıSoyadıEmine ALAR
Unvan Şef
Görev657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personel ile 4857 SK kapsamında görev yapmakta olan sürekli işçilerin özlük haklarının yürütülmesi ile DPB ile ilgili tüm işlemlerin ve İdari Kadro İşlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 70
E-Postaemine.alar@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıFigen VERAL
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görev657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personel ile 4857 SK kapsamında görev yapmakta olan sürekli işçilerin özlük haklarının yürütülmesi ile tüm idari personelin sendika işlemleri hizmetlerinin yürütülmesi.
Telefon0 262 303 11 72
E-Postafigen.veral@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıArzu YAMAK
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görev 657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personel ile 4857 SK kapsamında görev yapmakta olan sürekli işçilerin özlük haklarının yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 71
E-Postaarzu.yamak@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıŞule ÖNER
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görev 657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personel ile 4857 SK kapsamında görev yapmakta olan sürekli işçilerin özlük haklarının yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 71
E-Postasule.efe@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıSemiha TOSUN
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görev 657 SK kapsamında görev yapmakta olan tüm idari personel ile 4857 SK kapsamında görev yapmakta olan sürekli işçilerin özlük haklarının yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 76
E-Postasemiha.tosun@kocaeli.edu.tr
Maaş Tahakkuk Şefliği
AdıSoyadıZafer DOLGUN
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevDairemize ait telefon faturalarının ödenmesi, satın alma işlerinin takibi, tedarik sürecinin yürütülmesi ve tüm tahakkuk ettirilen ödemelerin kontrol edilmesi.
Telefon0 262 303 11 84
E-Postazafer.dolgun@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıHüseyin AKMAN
UnvanBilgisayar İşletmeni
Görev Rektörlüğe bağlı Diğer Bölümler, Diğer Merkezler ve Personel Daire Başkalığında bulunan akademik ve idari personel ile onlara ait tüm yolluk işlerinin yapılması ve bunlardan gerekli kesinti işlemlerin bildirilmesi, Personel Daire Başkanlığına ait ayniyat işlerinin takip edilerek sisteme girilmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 79
E-Postahuseyin.akman@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıMutlu ÖZYILMAZ
Unvan>Muhasebe Birimi - Memur
Görev Rektörlüğe bağlı Diğer Bölümler, Diğer Merkezler ve Personel Daire Başkalığında bulunan akademik ve idari personel ile onlara ait tüm yolluk işlerinin yapılması ve bunlardan gerekli kesinti işlemlerin bildirilmesi, Personel Daire Başkanlığına ait ayniyat işlerinin takip edilerek sisteme girilmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 79
E-Postah>mutlu.ozyilmaz@kocaeli.edu.tr
Evrak Birimi
  
AdıSoyadıİbrahim BAYER
UnvanVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Görev
Telefon0 262 303 11 75
E-Postaibrahim.bayer@kocaeli.edu.tr
AdıSoyadıMustafa NALBANTOĞLU
UnvanMemur
Görev
Telefon(+90 262) 303 11 75
E-Postamustafa.nalbantoglu@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors