Genel Bilgiler

Hizmetiçi Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü, tüm akademik ve idari personelin hizmet içi eğitimlerinin yanı sıra geliştirme ve motivasyon amaçlı eğitim programlarının hazırlanarak eğitimlerin yapılmasını sağlamaktır.


Görev ve Sorumlulukları

 • Yıllık hizmet içi eğitim planlarının hazırlanması ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi,
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu uyarınca Mayıs ve Kasım aylarında sendikalara üye personel durumunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi,
 • Mevzuatlarda meydana gelebilecek değişikliklere göre el kitaplarının güncelliğinin sağlanması amacıyla, "Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları" kitapları ile "Aday Memurların Temel Eğitim Programı ve Soruları" kitabının Devlet Personel Başkanlığı'ndan temin edilmesi,
 • Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları" kitabının Devlet Personel Başkanlığı'ndan temin edilmesi,
 • Görevde yükselme eğitim programının hazırlanması, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,
 • Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,
 • Birimlerden gelen çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim programı taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Çalışan personeli geliştirme ve motivasyon amaçlı eğitim programlarının hazırlanması, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,
 • Eğitim programlarından birimlerin ve personelin haberdar edilmesi,
 • Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulması işlemlerinin yürütülmesi,
 • Görevde yükselme eğitimi sonrasında sınavların yapılmasının koordine edilmesi,
 • Aday memur temel eğitimi sınavı sonunda, Temel Eğitim Değerlendirme Formunun düzenlenerek Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi,
 • Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Amirlerinin vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesi.

Ekibimiz  
Adı SoyadıHacer APAYDIN TOKGÖZ
ÜnvanıŞube Müdürü
GöreviHizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 51
E-Postahacer@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadı Hüsnü TEMKİNER
Unvan Şef
GörevÜniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiş işgücünün mesleğe uyum ve mesleki gelişiminin sağlanması amacıyla personelin hizmet içi eğitiminin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması eğitimlerin düzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 10 68
E-Postahusnu.temkiner@kocae li.edu.tr


  
Adı SoyadıDilek TAŞPINAR
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiş işgücünün mesleğe uyum ve mesleki gelişiminin sağlanması amacıyla personelin hizmet içi eğitiminin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması eğitimlerin düzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 68
E-Postadilek.taspinar@kocaeli.edu.tr


  
Adı SoyadıSaide SEZEN
ÜnvanıBilgisayar İşletmeni
GöreviÜniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiş işgücünün mesleğe uyum ve mesleki gelişiminin sağlanması amacıyla personelin hizmet içi eğitiminin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması eğitimlerin düzenlenmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 68
E-Postasaide.sezen@kocaeli.edu.tr

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors