Hakkımızda

Personel Daire Başkanlığı

Hakkımızda

Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen; Üniversitenin insan gücü planlamasıve personel politikasıyla ilgili anlaşmalar yapmak, Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili Önerilerde bulunmak, Tüm Üniversite personelinin ilan, atama, Özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak, Akademik kadroların sayılarını sağlıklı tutulmasını sağlamak, Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak, Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır, Şube Müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Şube Müdürlükleri ile Üniversite birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmaktır.

Semra AYÇİÇEK
Personel Daire Başkanı


Tarihçe

Kocaeli Üniversitesi 1992 yılında 3837 nolu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile kurulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi EK MADD E 13. md.” Kocaeli'nde, Kocaeli Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi,Hukuk Fakültesi ile Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden;

b) Yıldız Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.


MİSYONUMUZ

Üniversitemizin sahip oldugu insan kaynaklarini etkin, verimli kullanmak, akademik ve idari yapının oluşturulmasını sağlamaktır.


VİZYONUMUZ

Akademik ve idari personelin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, memnuniyet düzeyinin arttırılması ve hizmetlerin bu doğrultuda sürekli iyileştirilmesidir.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Katılımcılık
 • Süreklilik ve mükemmellik
 • Fırsat eşitliği
 • Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
 • İşbirliği ve dayanışma
 • Nesnellik
 • Yaratıcılık ve yenilikcilik
 • Sorumluluk bilinci
 • Paydaş memnuniyeti
 • Güvenirlilik
 • Çözüm odaklılık
 • Saydamlık
 • Süreklilik

Görev ve Sorumluluklarımız

 • Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen;
 • Üniversitenin insan gücü planlamasıve personel politikasıyla ilgili anlaşmalar yapmak,
 • Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili Önerilerde bulunmak,
 • Tüm Üniversite personelinin ilan, atama, Özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,
 • Akademik kadroların sayılarını sağlıklı tutulmasını sağlamak,
 • Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,
 • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,
 • Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
 • Şube Müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Şube Müdürlükleri ile Üniversite birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmaktır.

ORGANİZASYON ŞEMAMIZ

Personel Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors