Genel Bilgiler

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

Akademik Personel Şube Müdürlüğü, akademik personelin atama ve özlük işlemleri ile görevlendirilmelerinin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektedir.


Görev ve Sorumlulukları

  • Açıktan veya naklen atama ile yeniden atanma işlem süreçlerinin yapılması,(naklen atanacak akademik personel için kurumlarından muvafakat istenmesi, göreve başlayan akademik personelin bilgi girişlerinin yapılması)
  • Yurtiçi - yurtdışı - geçici ve yabancı uyruklu görevlendirmeler ile ders görevlendirmeleri ve danışmanlıkların yapılmasının sağlanması ve izlenmesi,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının düzenlemiş olduğu akademik takvim paralelinde,Daire başkanlıkları ve Enstitüler ile ortak çalışma kapsamında yıllık olmak üzere Üniversitemiz Çalışma Takviminin hazırlanması,
  • Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan istenen izleme formları ve bilgilerin ilgili mevzuat kapsamında ve yazışma kuralları çerçevesinde hazırlanarak sunumunun yapılması.

Ekibimiz  
Adı SoyadıHacer APAYDIN TOKGÖZ
ÜnvanıŞube Müdürü
GöreviAkademik Personel Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 51
E-Postahacer@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıBelgin TİRYAKİ
UnvanŞef
GörevTüm Akademik personelin özlük işlemlerinin kontrol ve takibi.
Telefon(+90 262) 303 11 61
E-Postabelgin.tiryaki@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadı Sedat BAĞCI
UnvanMemur
GörevProfesör unvanlı öğretim elemanlarının tüm özlük işlemleri,
Tüm akademik personelin sendika işlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postasedat.bagci@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıTamgül İLGÜN YILMAZ
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevTıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Araştırma Görevlilerinin tüm özlük işlemleri ile Uzman ünvanındaki personelin özlük haklarının yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postatamgul.ilgun@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıYunis TOSUN
UnvanMemur
Görev Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Araştırma Görevlilerinin tüm özlük işlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postayunis.tosun@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSeda Dönder URKAYA
UnvanMemur
GörevÜniversitemizde görev yapan Yardımcı Doçent ünvanındaki personelin özlük haklarının yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postaseda.donder@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıŞule KORKMAZ
UnvanMemur
Görev Öğretim Görevlisi-Okutman unvanlı öğretim elemanlarının tüm özlük işlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 60
E-Postasule.uyanik@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıNuray ÇELİK AÇIK
UnvanMemur
GörevDoçent unvanlı öğretim elemanlarının tüm özlük işlemleri,ÖYP'li Araştırma görevlilerinin tüm özlük işlemleri, Yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin tüm özlük işlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postanuray.celik@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSerkan AKGÜL
UnvanMemur
Görev Üniversitemiz akademik personelinin 37. ve 38. md. Görevlendirmeleri iler 40/a, 40/b, 40/c ders/danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postaserkan.akgul@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSıddıka GÖCECİ
UnvanMemur
GörevAraştırma Görevlileri ile mecburi hizmet yükümlüsü öğretim yardımcılarının tüm özlük işlemleri ile 2547 SK 50/d ve 33.madde Araştırma Görevlilerinin tüm özlük işlemleri.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postanuray.celik@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors