Genel Bilgiler

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

Akademik Personel Şube Müdürlüğü, akademik personelin atama ve özlük işlemleri ile görevlendirilmelerinin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektedir.


Görev ve Sorumlulukları

  • Açıktan veya naklen atama ile yeniden atanma işlem süreçlerinin yapılması,(naklen atanacak akademik personel için kurumlarından muvafakat istenmesi, göreve başlayan akademik personelin bilgi girişlerinin yapılması)
  • Yurtiçi - yurtdışı - geçici ve yabancı uyruklu görevlendirmeler ile ders görevlendirmeleri ve danışmanlıkların yapılmasının sağlanması ve izlenmesi,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının düzenlemiş olduğu akademik takvim paralelinde,Daire başkanlıkları ve Enstitüler ile ortak çalışma kapsamında yıllık olmak üzere Üniversitemiz Çalışma Takviminin hazırlanması,
  • Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan istenen izleme formları ve bilgilerin ilgili mevzuat kapsamında ve yazışma kuralları çerçevesinde hazırlanarak sunumunun yapılması.

Formlar

Görev TanımıEkibimiz  
Adı SoyadıHacer APAYDIN TOKGÖZ
ÜnvanıŞube Müdürü
GöreviAkademik Personel Şube Müdürlüğü
Telefon(+90 262) 303 11 55
E-Postahacer@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadı Sedat BAĞCI
UnvanŞef
GörevAkademik Personel Şube Müdürlüğü Şefliği
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postasedat.bagci@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıTamgül İLGÜN YILMAZ
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevDağıtım Evrakları
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postatamgul.ilgun@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıYunis TOSUN
UnvanBilgisayar İşletmeni
Görev Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlilerinin özlük işlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postayunis.tosun@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıŞule KORKMAZ
UnvanBilgisayar İşletmeni
Görev Araştırma Görevlilerinin (2547 SK 50/d ve 33/a) tüm özlük işlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 60
E-Postasule.uyanik@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıNuray Çelik AÇIK
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevDoktor Öğretim Üyesi unvanlı öğretim üyelerinin özlük işlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postanuray.celik@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSıddıka GÖCECİ
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevÜniversitemiz Profesör, Doçent ve Öğretim Görevlisi unvanındaki personellerin 39. madde kapsamındaki görevlendirmelerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 61
E-Postasiddika.goceci@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıSerkan AKGÜL
UnvanBilgisayar İşletmeni
Görev Üniversitemiz akademik personellerinin 37. ve 38. md. Görevlendirmeleri ile 40/a, 40/b, 40/c ders danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 58
E-Postaserkan.akgul@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıEbru GÜZEL
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevYabancı uyruklu öğretim görevlilerinin tüm özlük işlemleri ile Akademik Personel İnsan Kaynakları İşlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 60
E-Postaguzel.ebru@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıŞahan BAŞARAN
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevÖğretim Görevlisi unvanlı öğretim elemanlarının tüm özlük işlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postasahan.basaran@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıNuran SİNİK
UnvanBilgisayar İşletmeni
GörevDoçent ve Profesör unvanlı öğretim üyelerinin tüm özlük işlemleri ile sendika işlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 60
E-Postanuran.sinik@kocaeli.edu.tr


  
AdıSoyadıGökçen BAYRAKER
UnvanMemur
GörevÜniversitemiz Dr. Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi unvanındaki personellerin 39. madde kapsamındaki görevlendirmeleri ile Bilirkişi Görevlendirme işlemlerinin yürütülmesi.
Telefon(+90 262) 303 11 59
E-Postagokcen.bayraker@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors