Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Doçentlik Sözlü Sınavı

1- Doçentlik Sözlü Sınava Girme Dilekçe Örneği için tıklayınız

2- Doçentlik Kadrolarına Atamalarda Sözlü Sınava İlişkin İzlenecek Yol (30.07.2018 tarih ve E.58881 sayılı yazı) için tıklayınız

3- Doçentlik Sözlü Sınavında Kabul Edilebilecek Mazeretler (23.05.2019 tarih ve E.5899 sayılı yazı) için tıklayınız

4- Doçentlik Sınav Yönetmeliği için tıklayınız

5- Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors