Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

CB Kararnameleri

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tıklayınız

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tıklayınız

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tıklayınız

10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors