Mevzuatlar

Mevzuatlar

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Mevzuat Bilgi Sistemi

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors