Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanun 34. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerdir. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na göre işlemleri yapılır. Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte,enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu Kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler. (17.08.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen şekli.)Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüşün sonucunda Maliye Bakanlığının onayıyla sözleşme yapılır ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilerek görevine başlar.


Gerekli belgeler

a) İlk defa çalıştırılacaklar için :
  -Çalıştırılma Gerekçesi (Fakülte Yön.Kur.Kar.)
  -Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Onaylı Örneği)
  -Komisyon Raporu( Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan )
  -Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
  -İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
  -Vize Talep Formu
  -Diploma Örnekleri ve Onaylı Tercümeleri
  -Adı geçenin Dilekçesi ve Ekleri
  -2 Adet Fotoğraf
  -Açık Kimlik
  -Pasaport Fotokopisi

b) Önceden aynı yerde çalışanlar için :
  -Çalıştırılma Gerekçesi (Fakülte Yön.Kur.Kar.)
  -Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Onaylı Örneği)
  -Komisyon Raporu( Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan )
  -Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
  -Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
  -2 Adet Fotoğraf
  -Pasaport Fotokopisi


c) Hala Sözleşmeli Olarak Çalışan Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Ünvan Değişiklikleri için :
  -Komisyon Raporu( Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan )
  -
Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
  -Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Onaylı Örneği)
  -Diploma/Ünvan Belgesi Örnekleri ve Onaylı Tercümeleri


d) Hala Sözleşmeli Olarak Çalışan Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Ücret Değişiklikleri için :
  -
Komisyon Raporu( Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan )
  -Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Onaylı Örneği)


Ayrıntılı bilgi için irtibat: (0262) 303 11 61

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors