Genel Bilgiler

İdari Personel Şube Müdürlüğü - Maaş Tahakkuk ve Özlük Hakları Şefliği

Görev Tanımı

Maaş Tahakkuk ve Özlük Hakları Şefliği Rektörlüğe Bağlı kadrosu Diğer Bölümler, Diğer Merkezler, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı ve İç Denetim Biriminde bulunan akademik ve idari personelin terfilerinin, kesintilerinin sisteme girilip hesaplanarak maaşların ödenmesi.


Görev ve Sorumlulukları

 • İlgili personellerin Emekli Keseneklerinin her ay düzenli olarak SGK' na gönderilerek ödemelerin yapılmasını takip etmek.
 • İlgili birimlerde bulunan personellerin ek çalışma karşılığı, yolluk, giyim yardımı ve banka promosyonu gibi diğer ödemelerin takip etmek ayrıca Diğer Merkezler biriminde bulunan Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, Personel Daire Başkanlığında bulunan 4/B Sözleşmeli Personel, 4/C Geçici Personel, M.E.B.' na bağlı Stajyer öğrencilerin maaş ödemelerini yapmak.
 • 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi gereği Üniversitemizde sözleşmeli olarak görev yapan yabancı uyruklu personel, 4/B sözleşmeli personel ve 4/C Geçici Personellerin SGK primlerinin tahakkukunun yapılması ile maaşlara eklenen ve maaşlarından kesilen SGK paylarını gösterir Aylık Prim Bildirgelerinin her ay düzenli olarak SGK Kocaeli Müdürlüğüne gönderilmesi.
 • 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesine göre yurtdışında bulunan öğretim görevlilerinin aylık burs, kırtasiye ve eğitim giderlerini döviz karşılığı Türk Lirası olarak tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak, 39.madde kapsamında yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan öğretim elemanlarının yevmiye, yolluk ve sağlık sigortası giderlerinin ödenmesi.
 • Birimimiz tarafından maaşları yapılan personelden istifa eden, ücretsiz izne ayrılanların Üniversitemizden ayrılış tarihine göre günlük maaş tahakkuku veya kişi borcu hesap cetvelinin düzenlenmesi.
 • Birimimiz tarafından maaşları yapılan personelin istemesi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum veya ölüm yardımının tahakkuk ettirilerek ödenmeye hazır hale getirilmesi.
 • Genel Sekreterlik kadrosunda uygun görülen personel gündüz mesai ücretlerinin tahakkuk ettirilerek ödenmeye hazır hale getirilmesi.
 • Rektörlüğe Bağlı Diğer Bölümler, Diğer Merkez, Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi, Personel Daire Başkanlığımıza naklen ve res'en atanan akademik ve idari personelin sürekli görev yolluğunun tahakkuk ettirilerek ödenmeye hazır hale getirilmesi.
 • Üniversitemiz adına açılan ilanların tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilerek ödenmeye hazır hale getirilmesi.
 • Dairemizde kullanılmakta olan telefonlara ait faturaların ödenmesi.
 • Asgari geçim indirimi için doldurulan Aile Durum Bildirimi Formlarını (Akademik/İdari) düzenlemek, düzenlenen formları KBS' nde güncellemek.
 • 4688 sayılı yasa gereği sendika aidat kesintilerinin yapılması.
 • Başkanlığımız adına demirbaş büro malzemesi kırtasiye malzemesi satın alma işlemlerinin yürütülmesi.
 • Personel Daire Başkanlığına alınan demirbaşların giriş-çıkış işlemlerinin yapılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bildirilmesi.
 • Faturalı alacaklar adıyla anılan Emekli Sandığı ödemelerinin Mosip Bilgi Sisteminde fatura takibi ve ödemelerinin yapılması.
 • SGK' ya ödenen Ek Karşılık Primlerinin bildiriminin ve ödemelerin yapılması.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors