Kanun Hükmünde Kararnameler

KHK Listesi

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız (Adı kısaltılmıştır.)

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnam için tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors