Genel Bilgiler

İdari PErsonel Şube Müdürlüğü - Evrak Birimi

Görev Tanımı

Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü'nün sorumluluğunda, Personel Daire Başkanlığı'na gelen ve giden evrak kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamaktır


Görev ve Sorumlulukları

  • Daireye gelen evrakların tasnifini yapmak,
  • Evrakların zarflarını açmak ve kaşelemek,
  • Gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini yapmak,
  • Evrakları bilgisayara kaydetmek ve numara vermek,
  • Kendisine iletilen verileri bilgisayara girmek,
  • Sınırlı büro işlerini yapmak,
  • Amirlerinin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors