Kocaeli Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
 


GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI

Başkanlığımız;

Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen;

  • Üniversitenin insan gücü planlamasıve personel politikasıyla ilgili anlaşmalar yapmak,

  • Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili Önerilerde bulunmak

  • Tüm Üniversite personelinin ilan, atama, Özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,

  • Akademik kadroların sayılarını sağlıklı tutulmasını sağlamak,

  • Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,

  • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,

  • Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

  • Şube Müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Şube Müdürlükleri ile Üniversite birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmaktır.

 

İLETİŞİM:
Personel Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Vekili: Semra AYÇİÇEK
E_Posta : semra.aycicek@kocaeli.edu.tr
Tel:(+90262) 303 11 51
Belgegeçer:(+90262) 303 11 53
 
 
  Şef: Hüseyin DOĞAN
  E_Posta : huseyin.dogan@kocaeli.edu.tr
  Tel:(+90262) 303 11 67
 
  Daire Başkanı Sekreteri: Seher SEZGÜL
  E_Posta : seher.sezgul@kocaeli.edu.tr
  Tel:(+90262) 303 11 52

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

Kocaeli Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 11 51 / Belgegeçer: +90 (262) 303 11 53